Nhận thông tin dự án

0707234444

Danh sách Đất nền Mở bán chiết khấu 8%

B2-122 lô 73
(Đông Nam | 200.7 m2)
Giá: 13.559 tỷ

B2-122 lô 44
(Đông Nam | 100 m2)
Giá: 5.232 tỷ

B2-111 lô 117
(Đông Bắc | 125.1 m2)
Giá: 5.852 tỷ

B2-111 lô 88
(Đông Bắc | 125 m2)
Giá: 6.047 tỷ

B2-156 lô 2
(Đông Nam | 125.4 m2)
Giá: 5.636 tỷ

B2-116 lô 12
(Tây Bắc | 100 m2)
Giá: 5.266 tỷ

B2-116 lô 13
(Tây Bắc | 100 m2)
Giá: 5.203 tỷ

B2-116 lô 19
(Tây Bắc | 100 m2)
Giá: 5.190 tỷ

Các lô đang bán chiết khấu 8%

 • 73

  B2-122 lô 73

 • 44

  B2-122 lô 44

 • 117

  B2-111 lô 117

 • 88

  B2-111 lô 88

 • 2

  B2-156 lô 2

 • 74

  B2-121 lô 74

 • 12

  B2-166 lô 12

 • 13

  B2-166 lô 13

 • 19

  B2-166 lô 19

https://sunriverpolisdanang.vn/
https://sunriverpolisdanang.vn/wp-content/themes/xoosoft